Speciální technologie

Jízdárna JK Osada Lípa

119-587-Jízdárna JK Osada Lípa

Cílem realizace projektu je zajištění celoročního provozu JK Osada Lípa. Dřevostavba kryté jízdárny má  modulový půdorys o rozměrech 20x40 m a výškou římsy 4,5m se sedlovou střechou a výškou hřebene 8 m.

Tělocvična ZŠ Jaroměřice

117-670-Tělocvična ZŠ Jaroměřice

Stavba je koncipována jako halový objekt s monolitickým nosným skeletem s dvoulodním uspořádáním, o  celkových max. rozměrech cca 37x25m. Objekt je nepodsklepený, jedno až dvoupodlažní s mírnou pultovou střechou a vnitřními dešťovými svody. Obvodový plášť je klasický – vyzdívaný. Disfunkčně je objekt tvořen vlastním halovým prostorem tělocvičny v obou podlažích a v zadním uzším traktu pak jsou v 1. NP šatny,  technické zázemí a hyg. zařízení pro tělocvičnu. V 2. NP je posilovna, kotelna a byt správce. Obě podlaží jsou  propojena vnitřním schodištěm. Objekt je ve všech částech 1. NP uzpůsoben bezbariérovému provozu.

Muzeum Velké Opatovice

115-254-Muzeum Velké Opatovice

Rekonstruovaný objekt je určen ke studijní činnosti a k prezentaci vystavovaných exponátů. Expozice je  uspořádána ve dvou podlažích hlavního sálu tak, že v přízemí jsou na stěnách ochozu výstavní panely na dvourozměrné exponáty – mapy, apod. Panely jsou po obou stranách ochozu. Odtud je, mezi všemi sloupy  nesoucími hlavní loď, vstup do hlavního sálu, kde je plocha s plastickou mapou. Naproti vstupu do objektu je situováno technické zázemí, šatny, bufet a prodejna suvenýrů. Balkon nad vchodem a rampa slouží také k  umístění exponátů. Do celého objektu je umožněn přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Speciální technologie

Od letošního roku jsme posílili činnosti týkající se sanačních prací stavebních konstrukcí.

V této oblasti nabízíme následující činnosti:

  • opravy degradovaných a poškozených železobetonových monolitických konstrukcí pomocí sanačních malt a nátěrů

  • ochrana zkorodovaných výztuží betonových konstrukcí
  • ochrana betonu
  • injektáže
  • speciální technologie – zálivky, tmelení spár, protipožární opatření

    V této oblasti spolupracujeme s významnými světovými výrobci v oblasti stavební chemie (SIKA, MAPEI, BASF a další).

Syndikovat obsah