Muzeum Velké Opatovice

Detaily projektu
Realizace: 
04.2006 - 07.2007
Místo stavby: 

Velké Opatovice

Objednatel: 

Obec Velké Opatovice

Projektant: 

Fránek Architects

Cena: 
39,9 mil. Kč
Stavbyvedoucí: 
ing. R. Pokorný
Ke stažení: 

Rekonstruovaný objekt je určen ke studijní činnosti a k prezentaci vystavovaných exponátů. Expozice je  uspořádána ve dvou podlažích hlavního sálu tak, že v přízemí jsou na stěnách ochozu výstavní panely na dvourozměrné exponáty – mapy, apod. Panely jsou po obou stranách ochozu. Odtud je, mezi všemi sloupy  nesoucími hlavní loď, vstup do hlavního sálu, kde je plocha s plastickou mapou. Naproti vstupu do objektu je situováno technické zázemí, šatny, bufet a prodejna suvenýrů. Balkon nad vchodem a rampa slouží také k  umístění exponátů. Do celého objektu je umožněn přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace.